Termik Kesme Teknolojisi-Türkçe Kapsamlı Pdf Döküman

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
Termik Kesme Teknolojisi-Türkçe Kapsamlı Pdf Döküman
Plazma İle kesim, Oksi asetilen ile kesim

1579161719507.png

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1. TERMİK KESME YÖNTEMLERİ
1.1. Genel 1
1.2. Termik Kesme Yöntemlerinin Gruplandırılması 1
1.2.1. Kesme İşleminin Fiziğine Göre Gruplandırma 2
1.2.2. İmalatın Türüne Göre Gruplandırma 2
1.2.3. Enerji iletim Şekline Göre Gruplandırma 3
1.2.4. Işın Yardımıyla Termik Aşındırma 10
BÖLÜM 2. YANICI GAZ-OKSİJEN ALEVİYLE YAKARAK KESME
2.1. Genel 12
2.2. Alevle Yakarak Kesme işleminin Esasları 13
2.3. Malzemelerin Alevle Kesilebilme Kabiliyetleri 16
2.3.1. Kesme Yarığının Yapısı ve Özellikleri 18
2.3.2. Çeliklerin Alevle Kesilmesinde Öntavlama 19
2.3.3. Sıcaklık Dağılımı 21
2.3.4. Sürüklenme 22
2.3.5. Kesilen Metalin Homojenliği 23
2.3.6. Parça Kalınlığının Etkisi 24
2.4. Yanıcı Gaz ve Oksijen’in Özellikleri 24
2.4.1. Yanıcı Gaz 24
2.4.1.1. Asetilen 25
2.4.1.2. Stabilize Metilasetilen-Propadien (MPS=MAPP) 26
2.4.1.3. Doğalgaz 26
2.4.1 4. Propan 27
2.4.1.5. Propilen 27
2.4.2.Oksijen 30
2.5. Kesme Üfleci (=Kesme Hamlacı veya Kesme Şalumosu) 30
2.5.1. Karışım Sistemine Göre Üfleçler 35
2.5.1.1 Emmeli Tip (Yüksek Basınçlı) Üfleçler 35
2.5.1.2 Basınçlı Tip (Düşük Basınçlı) Üfleçler 35
2.5.2. Kesme Memeleri (Bekleri) 36
2.5.3. Yanıcı Gaz Çeşidine Göre Kesme Memesi Türleri 38
2.5.4 Kesme Oksijeni Kanalı 39
2.5.5. Oksijen Perdeli Memeler 40
2.5.6. Kesme Memelerinin Güç Alanları 41
2.5.7. Kesme Parametreleri ve Kesme Değerleri 41
2.6. Bir Kesme Üflecinin Kullanımı 42
2.7. Alevle Yakarak Kesme işleminin Yapılışı 43
2.7.1. Parça Kenarından Başlama 43
2.7.2. Parça Ortasından Başlama 44
2.8. Kaynak Ağızlarının Hazırlanması 44
2.9. Diğer Yöntemler 47
2.9.1. Tozaltında (Toz Yardımıyla) Oksijenle Yakarak Kesme 47
2.9.2. Oksijenle Mızrağıyla Yakarak Delik Açma 50
2.9.3. Oksijenle Yakarak Oyuk Açma (Rendeleme) 52
2.9.3.1. Oksijenle Oyuk Açmanın Prensibi 53
2.9.3.2. Oksijenle Oyuk Açma İşleminin Yapılışı 54
2.9.3.3. 2.10. Alevle Kesme Makinaları 55
2.10.1. Kontrol Tipleri 56
2.10.2. Kesme Makinası Türleri 56
BÖLÜM 3. ARKLA KESME YÖNTEMLERİ
3.1. Giriş 58
3.2. Karbon Elektrod ile Kesme 58
3.3. Örtülü Elektrod ile Kesme 59
3.4. Oksi-ark Yöntemiyle Kesme 60
3.4.1. Yöntem Prensipleri 60
3.4.2. Oksi-Ark Yöntemiyle Kesilebilen Malzemeler 62
3.4.3. Sualtında Oksi-Ark Kesme 63
3.4.3.1 Tüp Elektrodlar 63
3.4.3.2. Ekzotermik Elektrodlar 64
3.5. Havalı Karbon Arkı ile Kesme (Arcair Yöntemi) 65
3.5.1.Prensibi 65
3.5.2. Elektrod Pensesi 67
3.5.3. Elektrodlar 67
3.5.3.1. Doğru Akımda Kullanılan Bakır Kaplı Elektrodlar 68
3.5.3.2. Doğru Akımda Kullanılan Düz Elektrodlar 68
3.5.3.3. Alternatif Akımda Kullanılan Bakır Kaplı Elektrodlar 68
3.5.4. Kullanma Şekli 69
3.5.5. Metalürjik Etkiler 69
3.5.6. Arcair Yönteminin Ekonomik Yönü 70
3.5.7. Akım Üreteci, Akım Şekli ve Akım Şiddeti 71
3.5.8. Arcair Yönteminin Teknolojisi 72
3.5.9. Gerekli Havanın Sağlanması 73
3.5.9. Arcair Yönteminin Başlıca Uygulama Alanları 74
3.5.10. Arcair Yönteminin Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması 75
3.6. Gazaltı Ark Yöntemleriyle Termik Kesme 76
3.6.1. MIG (Metal Inert Gaz) Yöntemiyle Kesme 76
3.6.2. TIG (Tungsten Inert Gaz) Yöntemiyle Kesme 78
BÖLÜM 4. PLAZMA İLE KESME
4.1. Giriş 80
4.2. Plazma Tekniğinin Esasları 80
4.3. Plazma Kesmenin Prensipleri 82
4.4. Plazma Yapıcı Ortamlar 85
4.5. Yöntem Teknikleri 90
4.5.1. Argon-Hidrojen-Azot Plazma Kesme 90
4.5.2. Basınçlı Havayla Plazma Kesme, Oksijenle Plazma Kesme 91
4.5.3. Su-Enjeksiyonlu Sualtında Plazma Kesme 92
4.6. Plazma Kesme Donanımları 96
4.6.1. Akım Üreteçleri 96
4.6.2. Torç 97
4.7. Malzemeler ve Kesme Değerleri 102
4.8. Plazma Kesmede İşgüvenliği 105
BÖLÜM 5. LASER IŞINI İLE KESME
5.1. Giriş 112
5.2. Laser Işını Üreteçleri 113
5.2.1. CO2 -Laser Üreteçleri 113
5.2.2. Laseraktif Malzeme Olarak CO2 115
5.2.3. Nd: YAĞ Laser Üreteçleri 117
5.2.4. Darbeli Nd: YAG Laser Üreteçleri 117
5.2.5. Laseraktif Malzeme Olarak Nd: YAG 118
5.2.6. Diğer Gaz Laser Üreteçleri 121
5.3. Laser Işını 121
5.3.1. Laser Işınının Dalga Boyu 121
5.3.2. Mod (Yoğunluk Dağılımı) 121
5.3.3. Polarizasyon 124
5.3.4. Işın İşaret Sayısı 125
5.3.6. Çalıştırma Türleri 126
5.3.7. Işın Yönlendirme 127
5.3.8. Odaklama Elemanları 128
5.3.9 Odaklama 129
5.3.10. Odak Konumu 131
5.4. Kesme Gazları 132
5.4.1. Oksijen 132
5.4.2. Azot ve Argon 132
5.4.3. Basınçlı Kesme Gazı 133
5.4.4. Kesme Gazı Türü ve Kalitesi 133
5.4.5. Basınç 133
5.5. Kesme Memeleri 134
5.6. Laser Işınıyla Kesmenin Prensibi 135
5.7. Malzemelerin Laserle Kesilebilme Kabiliyetleri 136
5.7.1. Isı Oluşumu 136
5.7.2. Malzeme Yüzeyinin Etkisi 138
5.7.3. Malzemeye Uzaklık 138
5.8. Laser Işınıyla Kesme Yöntemleri 139
5.8.1. Laser ile Yakarak Kesme 140
5.8.2. Laser ile Eriterek Kesme 144
5.8.3. Laser Işınıyla Buharlaştırarak Kesme 148
5.9. Kesme Sistemi 149
5.9.1. Malzeme Bağlama ve Kinematik 149
5.9.2. Yardımcı Malzemeler ve Kesim Yerleri 150
5.9.3 Laserle Kesilmiş Parçaların Değerlendirilmesi 151
5.10. Laser Işını ile Kesmede İşgüvenliği 152
BÖLÜM 6. KESME TEKNOLOJİSİNDE KALİTE
6.1. Kesme işleminde Oluşan Deformasyonlar 153
6.1.1. Deformasyonun Sonuçları 154
6.1.2. Deformasyona Karşı Alınabilecek Önlemler 155
6.2. Kesme Yüzeylerinin Kalitesi ve Ölçü Toleransları 156
6.2.1. DIN 2310 Kısım 3'e Göre Oksijenle Yakarak Kesmede Kesme
Yüzeylerin Kalitesi ve Ölçü Toleransları 157
(TS 11151 : Isıl Kesme - Oksijenle - işlem Prensipleri: Kalite ve
Boyut Toleransları)
6.2.1.1. Diklik ve Eğiklik Toleransı "u" 157
6.2.1.2 Ortalama Pürüz Derinliği "Rz" 158
6.2.1.3. Kesme Yivinin Geriye Sürüklenmesi 159
6.2.1.4. Kenarların Erimesiyle Oluşan Yarıçap 160
6.2.1.5. Tek Üfleçle Doğrusal ve Eğrisel Kesmelerde Boyut Toleransları 160
6.2.1.6. Aynı Anda İki Üfleç Kullanılan Paralel ve Doğrusal Kesmelerde
Boyut Toleransları 162
6.2.1.7. DIN 2310'dan Daha Dar Toleranslar 162
6.2.2. DIN 2310 Kısım 4'e Göre Plazma ile Kesmede
Kesme Yüzeylerinin Kalitesi ve ölçü Toleransları 164
6.2.2.1. Diklik ve Eğiklik Toleransı "u" 164
6.2.2.2. Ortalama Pürüz Derinliği "Rz" 164
6.2.2.3. Kenarların Erimesiyle Oluşan Yarıçap "r" 165
6.2.2.4. Kesme Yivlerinin Geriye Sürüklenmesi 166
6.2.2.5. Tek Taraflı Isı Etkisi Altında Plazma ile Doğrusal ve Eğrisel Kesmede
Boyut Toleransları 166
6.2.3. DIN 2310 Kısım 5'e Göre Laser Işınıyla Kesmede Kesme Yüzeylerinin
Kalitesi ve Ölçü Toleransları 168
6.2.3.1. Diklik ve Eğiklik Toleransı 169
6.2.3.2. Ortalama Pürüz Derinliği 169
6.2.3.3. Kesme Kenarlarının Erimesiyle Oluşan Yarıçap ve Kesme Yivlerinin
Geriye Sürüklenmesi 170
6.2.3.4 Laserle Kesilen Parçalarda Boyut Toleransları 170
6.2.4. Ortalama Pürüz Derinliğinin Saptandığı Bölge 173
6.2.5. Diklik ve Eğiklik Toleranslarının Saptandığı Bölge 173
6.2.6. Oksijenle ve Plazma ile Kesmede Kullanılan
Kesme Mavnalarının Hassasiyeti 175
6.2.6.1. Doğrusal Hassasiyet 175
6.2.6.2. Biçimsel Hassasiyet 176
6.2.6.3. Kesmenin Başlatıldığı Noktanın Kesilen Parçanın
Boyut Toleranslarına Etkisi 176
6.2.6.4. Isının Kesilen Parçaların Hassasiyetine Etkisi 177
6.2.7. Kesme Yüzeyi Kalite ve Toleranslarının Gösterimi 177
6.3. Alevle ve Plazma İle Kesmede Kesme Hataları 179
6.4. Alevle Kesmede Kalite Kontrolü 190
6.5. Yardımcı Tertibatlar 191
6.6. Alevle Kesmede Ekonomiklik 192
BÖLÜM 7. KESME DATALARI 194

Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

İndirme Linki:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst